سلام دوستان و هم وطنان عزیز

کسی از شما از این انتی ویروس کوئیک هیل استفاده می کند ... کیفیت و توانمندی این آنتی ویروس را چگونه دیدید؟

ممنون