از معاریف قریه لیوارجان شهرستان جلفا شایسته است از علما و دانشمندان طراز اول تبریز حضرت آیه اله حاجی میرزا قاسم آقا گرگری فرزند غفار بیگ لیوارجانی الاصل که از افتخارات استان و منطقه می باشند نام برد . این فرد ، شخصیتی از لحاظ علم و ورع و تقوی مورد تایید مجتهدین ارجمند تبریز که نماینده تام الاختیار حضرت آیه اله آقا میرزا صادق آقاتبریزی که ازاجلّه علمای تبریزی می باشد، بوده اند . ایشان از دوران تحصیلی و بعد از فراغ تحصیل هم مقیم تبریز محلّه شتربان در محلّی بنام شرشرا باشی سکونت داشتند قریب به صد سال عمر و امام جماعت مسجد حسن پادشاه میدان صاحب الامیر بودند و سالها مدیر طالبّیه حاجی صفر علی تبریز بودند ایشان هم موقع اخذشناسنامه با توجه به زادگاه خود لیوارجان که جزو بلوک گرگر آن زمان بوده اند ازشهرت گرگری استفاده نموده اند در صورتی که کلیه فک و فامیل دور و نزدیک ایشان در قریه لیوارجان اقامت دارند شهرت صفرخانی انتخاب نموده اند البته مرحوم آیه اله حاجی میرزا قاسم آقا گرگری از احترام و محبوبیت خاص برخوردار، قاطبه اهالی تبریز و بازار و اصناف خصوصاً اهالی محله شتربان بودند نگارنده چندین نوبت نماز عید فطر را با ایشان اقامه نموده ام مرحوم نامبرده در اوایل زمستان و در اواخر پاییز سال1357 قبل از پیروزی انقلاب به لقاالله پیوستند اهالی تبریز بطور اعم با تجلیل تمام کفن و دفن ایشان در محل اقامت خود در جوار مرقد حمّال قبری مدفون و تا چهل روز همه روزه با دایر کردن مجالس ترحیم در مساجد تبریز ازهر گونه تکریم و احترام در حق ایشان فرو گذاری نکردند بدیهی است وجود پاک و مطهر این عالم ربانی چه در دوران حیات و چه بعد از و ممات علاوه از خانواده محترم و فک و فامیل خویش موجب افتخار این منطقه حساس مرزی بوده و هست .رحمت خدای شامل حال وی و امثال وی باد ناگفته نماند از این قریه علاوه از ایشان علمای بزرگواری چون دو برادر مشهور سید حسین آقا گرگری و سید علی آقا گرگری لیوارجانی الاصل و صدر العلماء و میرزا آقا حسین در علم و فقاهت وهمچنین قضاوت شهرت دارند . (رحمه اله علیهم اجمعین )