1) علامه سید محمد حسین طباطبایی (نویسنده ی تفسیر المیزان و فیلسوف)
2) علامه عبدالحسین امینی (نویسنده ی الغدیر)
3) علامه محمدتقی جعفری (فیلسوف)
4) آیت الله جعفر سبحانی
5) استاد دکتر سید محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار)
6) پروین اعتصامی (شاعره)
7) جبار باغچه بان
8) پروفسور محسن هشترودی
9) پروفسور رحیم رحمان زاده (جراح)
10) پروفسور محمد *****ی (حقوقدان)
11) رضا صراف تبریزی (مرثیه سرا)
12) قطران تبریزی
13) استاد حسین کریمی مراغه ای (شاعر و طنز سرا)
14) بولود قاراچورلو (سهند ، شاعر)
15) دخیل مراغه ای (مرثیه سرا)
16) سید ابوالقاسم نباتی (خان چوبان ،شاعر)