از درختان بومی منطقه جنوب کشور بويژه منطقه گوده است
.

سدر
درختی از تیره مخروطیان که شباهت زیادی باکاج دارد، ولی از کاج بسیار تنومند تر وبلند تر می‌‌شود، وتا بیش از سه هزار سال عمر می‌‌کند. شـــــــــاخه‌های درخت ســدر کشیده و دور یگدیگر است. و ميوه آن هم مفيد و نوعی خاص از آن به نام کنار هرنو برای درمان زردی نوزاداستفاده می شود.چوب این درخت سفید و ضخیم ومحکم است و در برخی گونه‌های چوب کمی سرخ رنگ می‌‌شود. اما سدر به زبان عربی به درخت " کُنار " گفته می‌‌شود. همچنین در گــوده به اين درخت کنار گفته می‌‌شود
.