استابلایزر دستگاهی جهت حفاظت از دستگاه های الکترونیکی می باشد از نوسانات برق جلوگیری کرده و باعث می شود تا وسیله برقی شما در هنگام نوسانات برق آسیبی نبیند
در واقع ازاستابلایزر هابه عنوان تثبیت کننده برق استفاده می شود و در ورودی برق نصب میشود تا جریان برق متناوب تری داشته باشم و افت و خیز های ناگهانی برق صدمه ای به وسایل برقی وارد نکند
افت و خیز جریان برق باعث شده تا به دستگاه آسیب جدی وارد شود.
برای ادامه مطلب می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:
استابلایزر