مصرف همزمان كلسيم و ويتامين دي در درمان تخمدان پلي‌كيستيك موثر است

تهران،خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۶/۰۳/۲۷‬
داخلي. علمي. پزشكي.
مصرف همزمان كلسيم و ويتامين دي با اصلاح و تنظيم انسولين و كاهش آندروژن و بلوغ تخمك در درمان سندرم تخمدان پلي‌كيستيك موثر است.
مقاله‌اي كه در آخرين شماره فصلنامه علمي، پژوهشي باروري و ناباروري پژوهشكده فناوريهاي نوين علوم پزشكي جهاددانشگاهي- ابن‌سينا ارايه شده به بررسي تاثير كلسيم و ويتامين دي در درمان تخمدانهاي پلي‌كيستيك پرداخته است.
با توجه به اينكه بلوغ تخمك، قدم مهمي در باروري و ايجاد بارداري است، لذا عده‌اي از محققان طي مطالعات متعددي بر روي بي‌مهرگان و دوزيستان نقش كلسيم را در بلوغ تخمك اثبات نمودند و در پستانداران نيز نقش كلسيم در بلوغ تخمك به طور قوي تاييد شده است.
با توجه به دريافت ناكافي كلسيم در رژيم غذايي روزانه و نقش كلسيم- ويتامين ‪ D‬در سلامت استخوان و بهداشت باروري، تكامل تخمك و همچنين نقش آن در اصلاح و تنظيم انسولين به نظر مي‌رسد مصرف هم زمان اين دو مكمل در اصلاح هيپرانسولينمي (افزايش ترشح انسولين) ناشي از سندرم تخمدان پلي كيستيك و متعاقب آن اصلاح اختلال قاعدگي و تكامل فوليكول موثرتر عمل كند.
سندرم تخمدان پلي‌كيستيك (‪ (PCOS‬مهمترين علت كاهش و عدم تخمك‌گذاري در جمعيت عمومي و در زنان نابارور است كه حدود چهار تا شش درصد از جمعيت زنان را گرفتار مي‌كند.
در اين سندرم اندازه تخمدانها افزايش يافته و حاوي تعداد متعددي از كيست‌هاي كوچك است كه با يك يا چندين نشانه شامل قاعدگي نامنظم، افزايش موي بدن و ناباروري مشخص مي‌شود.
اين سندرم همچنين مي‌تواند مشكلاتي همچون ديابت، چاقي، فشار خون و احتمال بيماري‌هاي قلبي- عروقي را به دنبال داشته باشد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی