جهت این که بتوان از فضای داخلی غرفه حداکثر استفاده را نمود بهتر است با توجه به نیازها و محدودیت ها و اهداف تعیین شده جهت حضور در نمایشگاه با نقشه دقیق و حساب شده ای این بخش تقسیم شود. چگونگی تقسیم بندی داخل غرفه می تواند با توجه به نوع فعالیت و اهداف شرکت تفاوت پیدا کند فضای داخلی غرفه را می توان به موارد زیر تقسیم بندی نمود.
• فضای جهت نمایش کالاها
• فضای بخش اطلاع رسانی
• فضای مذاکره و مشاوره
• فضای نمایش های تصویری
• فضای مبلمان اداری
• فضای خدمات و پذیرایی
• فضای انبار یا لوازم اضافی
• فضای آموزش
غرفه سازی و چیدمان
چیدمان یکی از روش های بسیار موثر برای متمرکز کردن توجه بازدید کننده است، خواه تماما با دقت دسته بندی شده باشد یا به طور عمدی با بی دقتی. دسته بندی دقیق یک جنبش در نمایش پدید می آورد. بطور مثال، جعبه های حاشیه دوزی شده، می توانند طوری نمایش داده شوند که به نظر برسد در حال ریزش هستند.اشیای تخت مثل نقاشی ها، نگاره های تصویری، چاپی یا نقشه ها لازم است در یک ارتفاع دید مناسب بزرگسالان آویخته شوند. این ارتفاع عموما 1500 میلی متر از سطح کف تا مرکز آن شی اندازه گیری شده است. پس از تعیین این خط، می توان بسیاری از اشیای مشابه را درست بالا یا پایین این خط قرار داد. روش دیگر این است که همه اشیا در قسمت بالا تنظیم شوند. بایستی به یاد داشت که به تفاوت در خط افق این اشیا باید توجه کرد و هدف چینش این است که نگاه مستقیم بازدید کننده به آن خیره شود. همیشه توازن برای تضمین یک ارائه تاثیرگذار و پیوسته اهمیت دارد. منبع : ساخت غرفه
نورپردازی
مسئله مهم که در مورد نور پردازی باید توجه شود این است که بیش از حد ظاهر شدن اشیا با درجه نور زیاد می تواند اثر مخرب جبران ناپذیری را باعث گردد.
عکس ها، تکه روزنامه ها و پارچه ها بعد از یک ماه زیر نور شدید بودن خشک شده و رنگ خود را از دست می دهند. واحد اندازه گیری روشنایی لوکس(lux) است. دستگاه اندازه گیری شناخته شده به عنوان نور سنج می تواند نسبتا ارزان از فروشگاه های الکتریکی خریده شود. می توان نورپردازی نمایشگاه به ترتیب زیر مدیریت نمود :
• محدود کردن زمان قرار گرفتن اشیا به صورت بدون محافظ در نور شدید
• کاهش دادن سطح لوکس روشنایی الکتریکی به 100 لوکس توسط یک سیستم تاریک کننده و نور سنج
• کاهش میزان نور طبیعی با استفاده پرده یا فیلم UV درست مقابل پنجره ها.
• با رعایت نکات فوق می توان در نمایشگاه به طراحی فضای اصلی نمایشگاه و نیز غرفه ها با استاندارد لازم پرداخت تا بازدید کننده بیشترین بهره را از بازدید اشیا و محصولات موجود در نمایشگاه ببرد