عــلــت عدم حضور دِ راکـــ در راء | عکسی از آنــدرتیکـــر و کـــیـــن بعد از راء و ...
عــلــت عدم حضور دِ راکـــ در راء

همونطور که می دانید قهرمان کمربند دبلیو دبلیو ای دِ راکــ در ماندی نایت راء این هفته حضور

نداشت . او برای انجام کار هایی مربوط به فیلم G.I Joe به ســئـــول در کره جنوبی رفته بود .

شایان ذکر است راکــــــ تایتل WWE را نیز با خود برده است .

اطلاعاتی از پی پی وی WWE Payback

همونطور که قبلاً اعلام شد پی پی وی ماه ژوئن دبلیو دبلیو ای " Payback " نام دارد . این پی پی وی در تاریخ

16 ژوئن در شهر Chicago , IL و در آرنای The Allstate Arena برگزار خواهد شد .


سجنمت و مسابقاتی که از راء در Hulu Plus پخش نشد :


1) Paul Bearer's debut video
2) Daniel Bryan vs. Dolph Ziggler
3) Tensai vs. Fandango
4) G.I. Joe 2 trailer
5) Mark Henry vs. Kofi Kingston
6) Josh Mathews interview with Kane
7) Paul Bearer video where he introduces Kane from 1997
8) Fan Touts about Paul Bearer
9) Ricardo Rodriguez and Alberto Del Rio's mocking video of Zeb Colter and Jack Swagger
10) Paul Bearer comedy video from Wrestlemania 1995

عکسی از آنــــدرتیکـــرو کــیـــن بعد از راء( برای بزرگ شدن روی عــکــس مورد نظر کــلــیــکــ کنید )