این نوع دوربین از جمله بهترین نوع دوربین مدار بسته رنگی هستند این نوع دوربین ها دارای لنز زوم هستند و امکان تنظیم شدت نور در این دوربین ها وجود دارد . معمولا این دوربین روی سقف نصب می شود و تمام برنامه ریزی ها و دستور ها مورد نیاز دوربین توسط کیبورد ویژه آن انجام می گیرد. هر تصویر را می توان به صورت نقاطی نا پیوسته در نظر گرفت که مجموعه این نقاط در کنار هم یک تصویر را می سازند هر یک از این نقاط مورد نظر در زمان های مختلف می توانند خواص گوناگونی را داشته باشند . در این نوع دوربین ها این امکان وجود دارد تا مسیری ویژه را برای دوربین مشخص کرد تا دوربین در موقعیت های زمانی گوناگون مسیرویژه ایی را تصویر برداری کند.