زمانی که در حال صحبت کردن با تلفن هستید و در طول مکالمه لازم است نفر سومی را به مکالمه خود اضافه کنید بر روی تلفن های سانترال SLT (تک خط) و یا PT(اختصاصی پاناسونیک) ابتدا دکمه CONF را زده و شماره نفر سوم را وارد نمائید اگر شماره مورد نظر مربوط به بیرون از مجموعه بود قبل از شماره گیری لازم است دکمه CO را فشار دهید. بعد از برقرای ارتباط با او باید مجدداً کلید CONF را فشرده تا مکالمه سه نفره شما ایجاد شود.

مرجع:
http://www.pfrnco.com/education-articles/227-articles7