در سانترال کم ظرفیت پاناسونیک دو حالت مختلف جهت Hold کردن تماس ها وجود دارد. با توجه به اینکه افراد دیگر بتوانند تماس Hold شده ی شما را بازیابی کنند یا خیر این دو حالت متفاوت است.

حالتی که سایرین می توانند پاسخگو باشند General Call Hold و حالتی که تنها داخلی Hold کننده ی تماس می تواند اختصاصاً آن را بازیابی نماید Exclusive Call Hold نامیده می شود.

مرجع:
http://www.pfrnco.com/education-articles/242-articles9