دستگاه های بسیاری برای خنک نگه داشتن لپ تاپها ساخته شده اند که بین آن ها GOrb IIدارای ویژگی های جالب و منحصربه فردی می باشد.این وسیله مانند سیستم تهویه قوی می تواند مانع از گرم شدن لپ تاپدر هر شرایطی شود.یکی از ویژگی های جالب این سیستم تهویه محلقرار گرفتن آن است. GOrb IIمانند دو پایه در زیر لپ تاپ قرارگرفته و علاوه بر انجام بهتر عمل تهویه باعث می شود تا عمل تایپ کردن نیز به سهولتانجام شود.البته این تنها ویژگی GOrb IIبه حساب نمی آید و سرعت بالای فن نیز از دیگر ویژگی های این سیستم تهویهمحسوب می شود.فن های GOrbIIمی توانند با سرعت 2200 دور در دقیقه بچرخند و جریانهوای لازم برای خنک نگه داشتن لپ تاپ را ایجاد نمایند.این محصول همچنین می توانند برایاکثر لپ تاپ ها با هر اندازه صفحه ی نمایش از 10 تا 17 اینچ مورد استفاده قرار گیردو با یک کابل USBبه دستگاه متصل شود.