سلام

گرافیست با تسلط به نرم افزار های طراحی جهت شراکت در کانون تبلیغات

لطفا خلاصه ایاز رزومه خود را به تلگرام 09123224467 ارسال کنید