سلام
برای تبدیل به فرمتی که تو همه dvd playerهای خانگی قابل پخش باشه وکیفیتش پایین نیاد دقیقا چه فرمتی را باید انتخاب کنم؟(نرم افزارمبدل: Bigasoft MKV Converterیا نرم افزار 4Videosoft Video Converter )