تمام مشترکان تلفن ثابت در استان آذربایجان شرقی میتوانند از سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت بهره ببرند.

مهندس فرقانی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت:
پیامک تلفن ثابت در استان آذربایجان شرقی راه اندازی شده است که البته این سرویس از سوی مشترکان با استقبال همراه است.
وی با اشاره به راه اندازی مرکز تلفن ثابت در استان آذر بایجان شرقی گفت : این مرکز قابلیت ارسال 500 هزار پیام کوتاه تلفن ثابت را به صورت هم زمان دارد.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی گفت: هر مشترکی که دستگاه تلفن ثابتش قابلیت ارسال پیام را داشته باشد می توانند از این سرویس بهره ببرد.
فرقانی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه ارسال پیامک از تلفن ثابت به تلفن ثابت شهری یک پالس معادل 7/44 ریال و بین شهری دو پالس است.