دوستان برای یادگیری ساخت اسلاید توسط پرزی (Prezi) یک فیلم آموزشی را براتون معرفی میکنم... نمی دانم چقدر مفید واقع شوند...


لینک این فیلم آموزشی رو براتون میزارم
تخته سفید | فرادرس تهیه اسلاید با پرزی (Prezi)