نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری تولیدی،صنعتی و بهای تمام شده)​نسخه تولیدی فروشگاهی۱-منظور از تولید همیشه یک کارخانه با یک یا چند سوله بزرگ و ابزار و ادوات و ماشین آلات سنگین نیست، حتی یک فروشگاه کوچک شیرینی پزی یا یک کارگاه کوچک بسته بندی حبوبات هم در واقع تولید کننده هستند. در واقع فرآیند تبدیل دو یا چند کالا به یک یا چند کالای دیگر را تولید می نامیم.۲-اگر از لحاظ نیاز به امکانات "خرید و فروش"، "حسابداری" و "انبار" در سطح ساده ای قرار دارید و تولید کننده کالا یا محصولی -با تعریفی که گفته شد- هستید، نسخه تولیدی فروشگاهی درست همان چیزی است که به کسب و کار شما نظم و رونق خواهد داد.​۳-نکته: اگر به صورت پیمانکار فعالیت دارید و روی محصول کارفرمایان دیگر کاری انجام می دهید (مثلا نخ دیگری را رنگ می کنید و دوباره به او بر می گردانید) حتما سراغ نسخه تولیدی بازرگانی بروید!نسخه تولیدی بازرگانی۴-فروشگاه یا کارگاه تولیدی که علاوه بر تولید نیاز به امکانات قابل توجه "خرید و فروش"، "حسابداری"، "انبار"و "بانک و چک" دارد، هدف ما از ارائه این نسخه نرم افزار حسابداری است. امکانات طراحی شده برای نسخه تولیدی بازرگانی به سادگی به کاربر این امکان را می دهد که کارخانه ای با ده ها نفر پرسنل و فرآیندهای بازرگانی مختلف را به خوبی حسابداری کند.۵-امکان متفاوتی که در نسخه های تولیدی پارمیس وجود دارد امکان ثبت تولید های امانی است، در این نسخه شما می توانید هم به عنوان کارفرما و هم به عنوان پیمانکار تولیدات امانی خود را ثبت کنید.:برای اطلاع از قیمت ها روی لینک کلیک کنید:حسابداری تولیدی و صنعتی-نرم افزار حسابداری پارمیس