یه راهنمایی راجع به تبلت لنوو taba2 میخواستم...البته خیلی کاربردی نمیخوام واسه هدیه میخوام...چطوره