داستانهای ترسناک از اولین بار که کتاب ها چاپ شد و فیلم ها ساخته شدند، در میان مردم شهرتداشته اند. با به وجود آمدن نوع جدیدی از صنعت سرگرمی به نام بازی های کامپیوتری اینسبک در این صنعت نیز ورود پیدا کرد.
با اینکهاولین فیلم ها یا داستان های ترسناک نتوانستند علاقه مندان زیادی را جذب خود کنند،بازی ها از اولین روزها موفق شدند تا جمعیت زیادی را جذب سبک خاص خود کنند. در اینگزارش نگاهی داریم به تعدادی از بهترین بازی های ساخته شده بر اساس امتیازی که از منتقداندریافت کرده اند. سیستم این امتیاز دهی به صورت درصدی است.

Dead Space 2, 2011: 89.1%
اینبازی که نسخه دومی سری محسوب می شود در سال 2011 وارد بازار شد و توانست در میان مخاطبانو منتقدان به امتیاز خوبی دست یابد. این بازی که بر اساس گفته منتقدان امکانات جدیدینسبت به نسخه قبلی ارایه نمی دهد، توانست تا ویژگی های یک بازی ترسناک را به خوبی اجراکند.


Left 4 Dead, 2008: 89.44%

شرکتValveاز شرکت های بازی سازی است کهمعمولا ساخته هایش شهرت جهانی پیدا می کنند. این شرکت هر چند سال یکبار بازی جدیدیتولید می کند که در اکثر مواقع به موفقیت بسیار خوبی دست می یابد. Left 4 Deadنیز در میان بازی هایی است کهپس از انتشار توانست در میان علاقه مندان بسیار محبوب شود. در این بازی 4 نفر بایدبا همکاری یکدیگر تلاش کنند تا در میان چندین زامبی به مکان امن برسند.


Resident Evil, 2002: 89.75%

اگرشما از علاقه مندان بازی های ترسناک هستید مطمئنا تاکنون نام این بازی را شنیده اید.بازی ResidentEvilکه نسخه اول آن در سال 1996 وارد بازار شد در میان اولین بازی های ترسناکیاست که داستانی عمیق را به همراه گیم پلی جذاب به مخاطبان ارایه کرد. این نسخه از بازیدر سال 2002 با کیفیتی بهتر بازسازی شد و توانست به فروشی بیش از 1.5 میلیون نسخه دستیابد.

Eternal Darkness: Sanity’s Requiem, 2002: 90.58%
اینبازی که برای کنسول GameCubeساخته شد در میان اولین های این صنعت بود که تلاش کرد تا نوع جدیدی ازالمان های ترس را وارد بازی کند. شما در بعضی مراحل با ارورها و صفحاتی رو به رو میشدید که توهم ایراد در دستگاه را به شما وارد می کرد، همچنین در بعشی مواقع صدای بازیخود به خود کم و زیاد می شد تا مخاطب را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. بسیاری از منتقدانو علاقه مندان این ژانر خواستار نسخه جدید و بهبود یافته این بازی شده اند.Limbo, 2010: 90.68%

بازیلیمبو در این فهرست در میان بازی های است که بیشتر حال معمایی دارند. این بازی تماماسیاه و سفید و دو بعدی نوع جدیدی از محیط تاریک را به صنعت بازی معرفی کرد و نشان دادکه حتی بدون یک خط دیالوگ می توان یکی از بهترین بازی های ترسناک را تولید کرد. بااین که پایان این بازی باعث شد تا افراد بسیاری از امتیاز نهایی آن بکاهند اما اینبازی هم چنان توانست به شهرت خوبی دست یابد. بسیاری از منتقدان بازی لیمبو را به عنواننوعی از هنر معرفی کرده اند و گفتند که باطن آن بسیار وسیع تر از ظاهر آن است.

System Shock 2, 1999: 92%

یک بازیقدیمی که با قرار دادن المان های شخصیت سازی در یک محیط ترسناک سعی کرد تا بازی کنرا بیشتر وارد داستان کند. با این که این بازی نتوانست به فروش خوبی دست یابد تا درنهایت از بسته شدن یکی از استودیو های سازنده جلوگیری کند، اما توانست در میان منتقدانو بازی کنندگان کمی که آن را خریداری کده بودند به محبوبیت خوبی دست یابد.


Resident Evil 2, 1998: 93.13%

همانطورکه گفتیم سری رزیدنت اویل در صنعت بازی های رایانه ای بسیار اثر گذار بوده است. دومینبازی این سری که در این فهرست قرار گرفته دومین بازی این مجموعه نیز هست که در سال1998 وارد بازار شد. این نسخه با معرفی ویژگی های جدید و مسیرهای مختلف برای بازیکنتوانیت به محبوبیت و فروش بسیار خوبی دست یابد.


Resident Evil Code: Veronica, 2000: 93.79%

با اینکهاین بازی به صورت رسمی شماره ای نداشت، نسخه چهرام از این سری بود که منحصرا برای کنسولدریم کست وارد بازار شد. پس از اینکه سگا ساخت کنسول را به صورت کامل کنار گذاشت نسخهای جدیدتر از این بازی برای پلی استیشن 2 وارد بازار شد.


The Last of Us, 2013: 95.04%
یکیاز جدیترین بازی های ترسناکی که به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن وارد بازارشد،این بازی است که توانست به عنوان یکی از بهترین بازی های ترسناک خود را مطرح کند.داستان عمیق، طراحی هنری زیبا و همچنین گیم پلی جذاب باعث شد تا این بازی در پایانسال به عنوان بهترین بازی سال بسیاری از منتقدان معرفی شود.


Resident Evil 4, 2005: 95.85%

اینبازی که در سال 2005 وارد بازار شد در ابتدا به علت ایجاد تغییراتی در مکانیک اصلیبازی، باعث شد تا با نقد منفی بسیاری از طفداران مواجه شود. اما استفاده این بازی ازامکاناتی جدید برای ایجاد ترس باعث شد تا منتقدان امتیازهایی بسیار بالا را نسیب آنکنند. این بازی نشان می دهد که ایجاد تغییر در اصل مکانیک یک سری ممکن است در ابتداباعث نقد منفی مخاطبان شود اما در دراز مدت می تواند تاثیرات مثبتی در سری داشته باشد