جوی آباد، محله بختیاری ها ؛ میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام 93/3/11